Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 07 2015

peuce
Podobno mówią, że czas leczy rany
Dla mnie czas się zatrzymał odkąd nie ma Cie przy mnie..
— Bonson- Spotykamy się
Reposted bygreymouseStringMelodyathousandthoughtskarr4mbadreams-come-truecoolstorybro23palynka
peuce
Pamiętasz mnie? Bo ja każdy detal,
nie umiem żyć, odkąd Ciebie nie ma.
Czuję tylko ból, na to nie ma lekarstw,
potrzebuję morfiny, muszę mieć Cię teraz.
— Diset- Morfina 2
Reposted bygreymousekarr4mbacrambiecompletelydifferentinsuffferableHaerenosceteipsum
peuce
Palę papierosa i patrzę w twoje oczy
Myśląc, że to piekło w mojej głowie nigdy się nie skończy
W moim innym świecie planujemy przyszłość
Ale teraz nie ma cię, chyba właśnie wyszłaś
— Pezet- W moim świecie
Reposted bykarr4mbacrambiecyskowoogreatdayforfreedomcompletelydifferentkamykowatamaggiamsuperwomanEllaEllapolkamlodaniewolnicabeliveinmenutttelllaHaerenosceteipsumradiculous-screamfuck-off
peuce
Mijała mnie już tyle razy. A ja za każdym razem błagałem w myślach "zatrzymaj się, nie mijajmy się już nigdy więcej".
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromatlantyda atlantyda viagreymouse greymouse
peuce
7133 c6b4 390
Reposted fromrol rol viagreymouse greymouse
peuce
1714 ef28 390
Bądź dzielna. Bądź silna. Wytrwaj.
Reposted fromzenibyja zenibyja viagreymouse greymouse
peuce
Jeśli moja nieobecność nie zmienia niczego w Twoim życiu, to moja obecność w nim też nie ma już żadnej wartości.
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viagreymouse greymouse
peuce

"To co czuję jest dla Ciebie nieużyteczne, wiem. Ale kiedyś będziesz miał wiele rzeczy za sobą i mało przed sobą. Będziesz może szukał wśród wspomnienia jakiegoś oparcia, czegoś, od czego zaczyna się rachubę lub na czym się ją kończy. Będziesz już całkiem inny i wszystko będzie inne, i nie wiem, gdzie będę, ale to nie ważne. (...)
Pomyśl wtedy, że mogłeś mieć moje sny i głos i troski i nieznane mi jeszcze pomysły. I moją niecierpliwość i nieśmiałość, że w taki sposób mogłeś mieć świat po raz drugi. A kiedy będziesz tak myślał, nie ważne będzie, żeś nie umiał, czy nie chciał tego mieć. (...) Ważne będzie tylko, że byłeś moją słabością i siłą, utratą i odzyskaniem, światłem, ciemnością, bólem – to znaczy życiem…
Będziesz trwał w pyle, w który zmieni się moja pamięć zatrzymana na zawsze, silniejsza niż czas, niż gwiazdy, silniejsza niż śmierć… (...) Milczysz? To dobrze. Nie mów 'zapomnij'. Nie mów tak. Jesteś przecież rozumnym mężczyzną.
Więc gdybym zapomniała, to nie byłabym już ja, bo Ty wszedłeś we wszystkie moje rzeczy, zmieszałeś się z najdawniejszymi wspomnieniami, doszedłeś tam, gdzie nie ma jeszcze myśli, gdzie nie rodzą się nawet sny. I gdyby ktoś wydarł Cię ze mnie, zostałaby pustka, jak gdyby nigdy mnie nie było… (...) Chciałam o Tobie zapomnieć, jednak gdy patrzyłam na Błękitną Ziemię, było tak, jakbym patrzyła na Ciebie. Bo Ty jesteś wszędzie, gdzie patrzę."

— Stanisław Lem "Obłok Magellana"
Reposted fromimissthesleep imissthesleep viagreymouse greymouse
peuce
Trzeba umieć nabrać takiego wewnętrznego spokoju. Rozglądanie się i patrzenie na innych nie ma sensu, bo wtedy przychodzi właśnie stres, że ktoś już coś ma, a ja jeszcze nie. Wtedy popełnia się najwięcej błędów.
— wykładowca ASP
Reposted fromroxanne roxanne viainpassing inpassing
peuce
Widujemy się, rozmawiamy - ale żyjemy obok. Tak własnie wygląda rozpad: implozja więzi i związków. Poprawna obojętność, urzędowe relacje. Sympatyczny brak zainteresowania.
— Jarosław Klejnocki
Reposted fromatlantyda atlantyda viawstan wstan
peuce
Sen był najlepszym przyjacielem. Świat nie istniał, a czasu po prostu nie było. Nie było nocy, ani dnia.
— Strefa Światła
Reposted fromsentymentalna sentymentalna viakarr4mba karr4mba
peuce
Nie kocha się dlatego, że człowiek jest piękny - on staje się piękny, bo ktoś go kocha.
Reposted fromchangecolour changecolour viakarr4mba karr4mba
peuce
Jeśli będziesz uważał, że coś jest za trudne, to takie właśnie będzie. Musisz uwierzyć, że to jest w zasięgu twoich możliwości.
— Joyce Maynard
Reposted frominpassing inpassing viakarr4mba karr4mba
peuce
Nie chciałam spędzić reszty życia nadal za nim tęskniąc. Nie chciałam spędzić reszty życia tęskniąc za życiem.
— S. Gertler "Dziewczyna Jimmy'ego"
Reposted fromsentymentalna sentymentalna viakarr4mba karr4mba
peuce
2355 2cfc 390
Reposted fromrazemosobno razemosobno viakarr4mba karr4mba
peuce
Śniło mi się, że wszystko wyjaśniliśmy i nie mieliśmy do siebie żadnego żalu.
Reposted fromkonwalia konwalia viakarr4mba karr4mba
5777 2861 390
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viakarr4mba karr4mba
0229 3fba 390
Reposted fromotepienie otepienie viagreymouse greymouse
8482 29a7 390
peuce
Najgorsze dni to takie kiedy masz czas i nic nie robisz.
— bo tak mi źle
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viagreymouse greymouse
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl