Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 07 2015

peuce
może kiedyś opowiem Ci co przeżyłam bez Ciebie, a co chciałam przeżyć z Tobą.
Reposted frommesoute mesoute viagreymouse greymouse
peuce
Są wieczory, gdy zastanawiamy się, czy Ci z którymi już nie rozmawiamy, myślą czasem o nas.
peuce
nie ma nic gorszego, niż stracić szansę na coś, co mogło zmienić Twoje życie
— Grey's Anatomy
Reposted frombizarrement bizarrement viagreymouse greymouse
peuce
Nikt mi tego nigdy nie powiedział. Że to jest ważne, co ja czuję. Że mogę czuć. Nikt mnie nigdy o to nie pytał.
— Małgorzata Halber
peuce
2613 96cc 390
1004 2cc2 390
peuce
Wszyscy wbrew wszelkiemu prawdopodobieństwu liczymy na to, że zdarzy się coś niemożliwego.
— Khaled Hosseini – I góry odpowiedziały echem
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viafabulous-lazy fabulous-lazy
peuce
Reposted fromarienaitsuno arienaitsuno vialaluna laluna
peuce
0510 7a87 390
Reposted frompannakreatura pannakreatura vialaluna laluna
peuce
4950 599b 390
Reposted fromqcharska qcharska vialaluna laluna
6664 6689 390
Reposted fromnosmile nosmile viafabulous-lazy fabulous-lazy
You are not designed for everyone to like you.
— (via mfs-hiro)
Reposted fromshujinko shujinko viafabulous-lazy fabulous-lazy
peuce
Chciałbym, żeby każdy człowiek miał szansę kiedyś stać się sławnym i bogatym oraz żeby kupił  wszystko o czym marzył - bo tylko w ten sposób zrozumie, że nie taki jest cel życia.
— Jim Carrey
peuce
Mówią, że upływ czasu uleczy wszystkie rany. Jednak, im większe straty głębiej ukryte tym trudniej zacząć wszystko od nowa. Ból może minąć, ale blizny służą, by przypomnieć o naszym cierpieniu i sprawią, że jesteśmy jeszcze bardziej zdecydowani, by już nigdy nie być zranionym. Więc, kiedy płynie czas gubimy się w rozproszeniach. Działamy w frustracji. Reagujemy agresją. Złościmy się. Cały ten czas planujemy i spiskujemy w oczekiwaniu, by stać się silniejszym i zanim się zorientujemy, ile czasu minęło... Jesteśmy uleczeni, gotowi zacząć od nowa
Reposted frommyhopehasdied myhopehasdied viagreymouse greymouse
peuce
“ Mógłbyś być mężczyzną jej życia. Jedno słowo, jeden gest. Mógłbyś być płomieniem, utrzymującym ogień w jej sercu. Mógłbyś osuszać łzy radości i smutku. Mógłbyś dotykać i szanować. Mógłbyś być ponad wszystkim i pomimo wszystko. Mógłbyś kochać najszczerszą miłością.

Mógłbyś. ”
— I.
Reposted frommojahistoriaa mojahistoriaa viaeespoir eespoir
peuce
Ale zawahałem się, a zawsze, kiedy się zawahasz, zrobisz coś odwrotnego niż to, czego naprawdę chcesz.
— Rodrigo Muñoz Avia "O psychiatrach, psychologach i innych psycholach"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viaeespoir eespoir
peuce
Nie można jedną nogą iść do przodu, a drugą się cofać!
— wykłady
Reposted fromJamesEvans JamesEvans viaeespoir eespoir
peuce
4433 2ecd 390
Reposted frommahidevran mahidevran viawisniowysad wisniowysad
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl